Geo Osijek

GEODETSKE USLUGE

O nama

Tvrtka GEO-Osijek d.o.o. osnovana je 2009. godine. Registrirana je za sve vrste geodetskih usluga, te posjeduje uredno ovlaštenje Državne geodetske uprave i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera.
Tvrtka je u privatnom vlasništvu, osnovana na prethodnom 15-godišnjem iskustvu, te zapošljava stručan, pedantan i brz tim stručnjaka.
Odlikuje ju profesionalnost, ljubaznost djelatnika, besplatno savjetovanje, adekvatna cijena usluge, te brzo i savjesno rješavanje problema.

Usluge

Evidentiranje, ucrtavanje, upis objekata

Evidentiranje, ucrtavanje, upis objekata u katastar (katastarske planove) upis vlasnika – posjednika, upis vlasnika u zemljišne knjige, upis akata o legalnosti objekata u zemljišne knjige, s provedbom, usluga “KLJUČ U RUKE”
-kuće, pomoćni objekti, zgrade

Parcelacija zemljišta

Cijepanje ili spajanje čestica, formiranje čestica, promjena oblika i površine čestica te izrada parcelacijskog elaborata, s provedbom u katastru i zemljišnoj knjizi
-parcelacija građevinskog i poljoprivrednog zemljišta

Iskolčenje budućih objekata

Iskolčenje budućih novih objekata za izgradnju, prema projektu. (Označavanje granica – gabarita objekata)
-kuće
-zgrade
-pomoćni objekti
-ceste, staze
-vodovi (vodovod, struja, telefon, kanalizacija, plin)

Geodetsko snimanje vodova

Geodetsko snimanje postojećih i novonastalih vodova i njihovo evidentiranje u katastar vodova, s izradom elaborata
-vodovod
-struja
-kanalizacija
-plin
-telefon

Legalizacija objekata

Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, za dobivanje akta o legalnosti nelegalno sagrađenog objekta (Rješenje o izvedenom stanju)
Mogućnost ugovaranja kompletne dokumentacije, suradnja s projektantima.

Etažiranje objekata

Uspostavljanje vlasništva nad točno određenim dijelom objekta, zgrade, odn. nad Vašim dijelom i njemu pripadajućim dijelovima. Tako uspostavljeno vlasništvo upisuje se u zemljišne knjige.

Posebne geodetske podloge

Topografski prikaz terena uklopljen na katastarske planve, u potrebnom mjerilu koja se koristi u svrhu ishođenja dozvola za gradnju, ili druge slične promjene na zemljištu.

Geodetski snimak

Geodetski snimak stvarnog stanja terena i objekata visokogradnje i niskogradnje u položajnom i visinskom smislu.
-snimak postojećeg stanja
-snimak izvedenog stanja

Izrada geodetskog projekta

Izrada geodetskih projekata za sve vrste zahvata u prostoru
– podloge za projektiranje, projekte i zahvate u prostoru

Uvid u stanje projekata

1
Aktualni projekti
1
Izvršeni projekti
1
Ukupni broj projekata

Istaknuti projekti