Usluge

Naše usluge

Ovisno o Vašim potrebama, problemima i zahtjevima, naći ćemo adekvatno i brzo rješenje, uz maksimalno profesionalan i stručan pristup, te ćemo se pobrinuti da Vam naša usluga bude cijenom prihvatljiva.

Stručnost
Brzina
Besplatan savjet
Profesionalnost
Prihvatljive cijene
Ljubaznost

Usluge

Izrada geodetskog projekta - izrada dokumentacije koja je potrebna za ishođenje građevinske dozvole

Izrada geodetskih projekata za sve vrste zahvata u prostoru
– podloge za projektiranje, projekte i zahvate u prostoru
sastoji se od:
– geodetskog elaborata evidentiranja stvarnog položaja čestice odnosno uređenja međe, te evidentiranja postojećih objekata
– geodetskog situacijskog snimka stvarnog stanja terena
– geodetske situacije nove buduće građevine
– popisa vlasnika predmetne i susjednih čestica
– popisa koordinata lomnih točaka međe na predmetnoj čestici te budućeg novog objekta *.gml digitalne datoteke za informacijski sustav prostornog uređenja

Evidentiranje, ucrtavanje, upis objekata

Evidentiranje, ucrtavanje, upis objekata u katastar (katastarske planove) upis vlasnika – posjednika, upis vlasnika u zemljišne knjige, upis akata o legalnosti objekata u zemljišne knjige, s provedbom, usluga “KLJUČ U RUKE”
-kuće, pomoćni objekti, zgrade

Parcelacija zemljišta

Cijepanje ili spajanje čestica, formiranje čestica, promjena oblika i površine čestica te izrada parcelacijskog elaborata, s provedbom u katastru i zemljišnoj knjizi
-parcelacija građevinskog i poljoprivrednog zemljišta

Iskolčenje budućih objekata

Iskolčenje budućih novih objekata za izgradnju, prema projektu. (Označavanje granica – gabarita objekata)
-kuće
-zgrade
-pomoćni objekti
-ceste, staze
-vodovi (vodovod, struja, telefon, kanalizacija, plin)

Geodetsko snimanje vodova

Geodetsko snimanje postojećih i novonastalih vodova i njihovo evidentiranje u katastar vodova, s izradom elaborata
-vodovod
-struja
-kanalizacija
-plin
-telefon

Legalizacija objekata

Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, za dobivanje akta o legalnosti nelegalno sagrađenog objekta (Rješenje o izvedenom stanju)
Mogućnost ugovaranja kompletne dokumentacije, suradnja s projektantima.

Etažiranje objekata

Uspostavljanje vlasništva nad točno određenim dijelom objekta, zgrade, odn. nad Vašim dijelom i njemu pripadajućim dijelovima. Tako uspostavljeno vlasništvo upisuje se u zemljišne knjige.

Posebne geodetske podloge

Topografski prikaz terena uklopljen na katastarske planve, u potrebnom mjerilu koja se koristi u svrhu ishođenja dozvola za gradnju, ili druge slične promjene na zemljištu.

Geodetski snimak

Geodetski snimak stvarnog stanja terena i objekata visokogradnje i niskogradnje u položajnom i visinskom smislu.
-snimak postojećeg stanja
-snimak izvedenog stanja

U suradnji s kolegama partnerima nudimo:

Energetske certifikate

Izrade projekata