Geo Osijek

GEODETSKE USLUGE

O nama

Tvrtka GEO-Osijek d.o.o. osnovana je 2009. godine. Registrirana je za sve vrste geodetskih usluga, te posjeduje uredno ovlaštenje Državne geodetske uprave i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera. Tvrtka je u privatnom vlasništvu, osnovana na prethodnom 15-godišnjem iskustvu, te zapošljava stručan, pedantan i brz tim stručnjaka. Odlikuje ju profesionalnost, ljubaznost djelatnika, besplatno savjetovanje, adekvatna cijena usluge, te brzo i savjesno rješavanje problema. Naša tvrtka surađuje sa mnogim pravnim osobama ali su nam osim pravnih osoba, stranke i mnoge fizičke osobe te smo do sada uspješno odradili geodetske usluge za više od 2 000 fizičkih osoba koje su vrlo zadovoljne suradnjom s nama te nas zahvaljujući tome preporučuju svojim znancima i prijateljima, na čemu smo im zahvalni.
Tvrtka je također registrirana za snimanje iz zraka te posjeduje svu potrebnu opremu za snimanje iz zraka odnosno fotogrametrijsko snimanje:
Dva kompleta GNSS prijemnika
 
Stonex S10NStonex S850A
Dva kompleta totalnih stanica
 
Topcon ES105South NTS 365R
Bespilotna letjelica (dron) za snimanje iz zraka

DJI Mavic 3 Enterprise
Tvrtka GEO-Osijek d.o.o. je također ponosni nositelj Zelenog certifikata, kao tvtka koja je potpuno ekološki osvještena i tvrtka koje je u potpunosti digitalizirala svoje poslovanje.
 
 
 

Uvid u stanje projekata

1
Aktualni projekti
1
Izvršeni projekti
1
Ukupni broj projekata

Usluge

Izrada geodetskog projekta - izrada dokumentacije koja je potrebna za ishođenje građevinske dozvole

Izrada geodetskih projekata za sve vrste zahvata u prostoru
– podloge za projektiranje, projekte i zahvate u prostoru
sastoji se od:
– geodetskog elaborata evidentiranja stvarnog položaja čestice odnosno uređenja međe, te evidentiranja postojećih objekata
– geodetskog situacijskog snimka stvarnog stanja terena
– geodetske situacije nove buduće građevine
– popisa vlasnika predmetne i susjednih čestica
– popisa koordinata lomnih točaka međe na predmetnoj čestici te budućeg novog objekta
*.gml digitalne datoteke za informacijski sustav prostornog uređenja

Evidentiranje, ucrtavanje, upis objekata

Evidentiranje, ucrtavanje, upis objekata u katastar (katastarske planove) upis vlasnika – posjednika, upis vlasnika u zemljišne knjige, upis akata o legalnosti objekata u zemljišne knjige, s provedbom, usluga “KLJUČ U RUKE”
-kuće, pomoćni objekti, zgrade

Parcelacija zemljišta

Cijepanje ili spajanje čestica, formiranje čestica, promjena oblika i površine čestica te izrada parcelacijskog elaborata, s provedbom u katastru i zemljišnoj knjizi
-parcelacija građevinskog i poljoprivrednog zemljišta

Iskolčenje budućih objekata

Iskolčenje budućih novih objekata za izgradnju, prema projektu.  (Označavanje granica – gabarita objekata)
-kuće
-zgrade
-pomoćni objekti
-ceste, staze
-vodovi (vodovod, struja, telefon, kanalizacija, plin)

Geodetsko snimanje vodova

Geodetsko snimanje postojećih i novonastalih vodova i njihovo evidentiranje u katastar vodova, s izradom elaborata
-vodovod
-struja
-kanalizacija
-plin
-telefon

Legalizacija objekata

Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, za dobivanje akta o legalnosti nelegalno sagrađenog objekta (Rješenje o izvedenom stanju)
Mogućnost ugovaranja kompletne dokumentacije, suradnja s projektantima.

Etažiranje objekata

Uspostavljanje vlasništva nad točno određenim dijelom objekta, zgrade, odn. nad Vašim dijelom i njemu pripadajućim dijelovima. Tako uspostavljeno vlasništvo upisuje se u zemljišne knjige.

Posebne geodetske podloge

Topografski prikaz terena uklopljen na katastarske planve, u potrebnom mjerilu koja se koristi u svrhu ishođenja dozvola za gradnju, ili druge slične promjene na zemljištu.

Geodetski snimak

Geodetski snimak stvarnog stanja terena i objekata visokogradnje i niskogradnje u položajnom i visinskom smislu.
-snimak postojećeg stanja
-snimak izvedenog stanja

U suradnji s kolegama partnerima nudimo:

Energetske certifikate

Izrade projekata

Istaknuti projekti